Start

 

Jednorazowe obowiązkowe szkolenie online, którego celem jest przygotowanie studentów do samodzielnego i efektywnego korzystania ze źródeł informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ich typologii, dostępności, funkcjonalności, oceny oraz właściwego wykorzystania.


Procentowy wynik testu ma przełożenie na skalę ocen:  

  Zakres procentowy 
  poprawnych odpowiedzi

Ocena
97% - 100%5
90% - 96%
4,5
83% - 89%4
77% - 82%3,5
67% - 76%3
0% - 66%2

 
Aby uzyskać wpis do indeksu i na kartę osiągnięć studenta, dokumenty należy zostawić w Informatorium Biblioteki Głównej (parter): poniedziałek - piątek w godz. 800-1600  oraz w soboty w godz. 800-1400. Odbiór dokumentów w tych samych dniach i godzinach.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych w trakcie realizacji szkolenia, prosimy o kontakt: e-mail: pawel.tarkowski@wum.edu.pltel.: (22) 116 60 14

 

Opracowanie treści:
Anna Ajdukiewicz-Tarkowska
Agnieszka Czarnecka

Nadzór merytoryczny:
Dyrektor BG WUM
Irmina Utrata

Opracowanie informatyczne:
Paweł Tarkowski