Test

 

 

Po zapoznaniu się z tekstem szkolenia prosimy o przystąpienie do zaliczenia testu.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wyniku testu na poziomie min. 67%.

 

Instrukcja logowania

Wpisujemy tylko pierwsze imię
Numer indeksu wpisujemy z zerem na początku

 <<Test>>