Źródła informacji

Informacje można pozyskac z każdego źródła zaspakajającego okreslone potrzeby informacyjne. Źródłami informacji mogą być dokumenty w wersji piśmienniczej, cyfrowej, jak też osoby lub instytucje. 
 

Źródła nieinstytucjonalne (podział ze względu na stopień przetworzenia):  

 • pierwotne, w postaci w jakiej sporządził je autor (np. książki, artykuły),
 • pochodne, sporządzone na podstawie dokumentu pierwotnego w wyniku opracowania według określonych reguł, z podaniem informacji o dokumencie pierwotnym i jego zawartości (np. bazy bibliograficzne, bibliografie tradycyjne, katalogi),
 • mieszane, połączenie źródeł pierwotnych i pochodnych (bazy bibliograficzno-pełnotekstowe, bazy e-booków). Umożliwiają przeprowadzenie sesji wyszukiwawczej na zadany temat; w wynikach wyszukiwania uzyskujemy, poza opisem bibliograficznym, pełną treść dokumentów – artykułów, książek (np. baza Science Direct, platforma IBUK Libra).


Źródła instytucjonalne:
 
 

Oddział Informacji Naukowej BG WUM zapewnia użytkownikom pomoc w zakresie:

 • dostępu do medycznych baz danych i wydawnictw ciągłych (czasopism),
 • uzyskania informacji katalogowej i rzeczowej dotyczącej BG WUM i innych bibliotek medycznych w kraju i za granicą,
 • uzyskania informacji adresowych o polskich i zagranicznych instytucjach z otoczenia nauki,
 • wykorzystania dostępnych źródeł informacji (szkolenia użytkowników),
 • sporządzania zestawień tematycznych w oparciu o medyczne bazy danych subskrybowane przez bibliotekę. Zestawień tematycznych nie wykonuje się na potrzeby prac licencjackich i magisterskich,
 • ustalenia punktacji i liczby cytowań publikacji naukowych,
 • lokalizowania w innych bibliotekach krajowych i zagranicznych, materiałów niedostępnych w BG WUM,
 • formułowania kryteriów wyszukiwawczych.

Godziny pracy:
pon.-piąt.: 800-2000

Kontakt:
tel: (22) 116 60 17, 116 60 06
e-mail: oin@wum.edu.pl
 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - sprowadza materiały biblioteczne niedostępne w zbiorach Biblioteki Uczelnianej oraz w zbiorach warszawskich bibliotek naukowych.

Z zamówionych materiałów oryginalnych (np. książek, prac doktorskich) można korzystać wyłącznie na miejscu w Czytelni. Artykuły z czasopism oraz fragmenty książek udostępniane są w formie kserokopii lub plików PDF. W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych biblioteka współpracuje z krajowymi i zagranicznymi systemami dostarczania dokumentów elektronicznych. Koszty sprowadzenia materiałów ponosi zamawiający.

Godziny pracy:
pon.-piąt.: 800-1600
Kontakt:
tel: (22) 116 60 13
e-mail: wypmbibl@wum.edu.pl

 

Biblioteki naukowe na terenie Warszawy


Żadna biblioteka nie jest w stanie zgromadzić całości piśmiennictwa medycznego ze względu na zbyt dużą ofertę wydawniczą, politykę gromadzenia zbiorów specyficzną dla każdej instytucji, ograniczenia magazynowe i finansowe. W trakcie poszukiwania literatury warto więc posiłkować się zbiorami innych bibliotek naukowych zlokalizowanych na terenie Warszawy. Najważniejsze z nich:

Główna Biblioteka Lekarska
ul. Chocimska 22, czynna pon.-piąt.: 900-1900; pierwsza i trzecia sobota miesiąca.: 900-1700
www.gbl.waw.pl

Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 231, czynna pon.-sob.: 830-2030
www.bn.org.pl

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Schroegera 82, czynna pon., piąt.: 830-1530; śr.: 830-1800
www.cmkp.edu.pl/?page_id=257

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66, czynna pon.-pt.: 900-2100; sob.: 1200-1900; niedz.: 1500-2000

www.buw.uw.edu.pl

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
ul. Koszykowa 26/28, czynna pon.-piąt.: 900-2100; sob.: 900-1700; niedz.: 900-1400
www.koszykowa.pl


Linki do innych bibliotek medycznych:


Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UJ
Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
National Library of Medicine, USA